Mbuh

Hari ini beli buku lagi, mbuh ki gaweane kok saiki dadi seneng tuku buku, padahal yo tiap minggu tuku buku, bukune mung ditumpuk nggo bantalan neng kamar, pol mentok diwaca yo sepuluh menit selembar bar kuwi uncalke meneh neng tumpukan.

Mending nek sik dituku ki buku cerita, novel opo komik, ki ono ceritane, ono tokohe, ono alur’e, konflik, klimaks n antiklimaks’e lha nek sik dituku buku2 model perangkat jaringan, mikrokontroller, sing dadi pangerane sopo, musuhe sopo ora jelas wong gak ono tokohnya kok.

Sejak kecil kebiasaan dengerin dongeng kancil nyolong timun sih, jadinya waktu sekolah seneng klo pelajaran sejarah, soale ono tokoh’e ora ketang mengko tokoh’e kalah, dipateni po diapusi koyo  pangeran diponegoro tapi minimal iso diikuti jalan ceritanya, lha nek cerita mbangsane aljabar, silogisme, akar kuadrat ha yo marake uteke jereng

He emang kudu nggedruk2ke utek meneh ben luwih encer, encer umbelen yak e, wong uteke ora cemanthel2, mbuh kudune goleke canthelan seko opo, seko duit satusewuan 10 yak e lagek gelem nyanthel. He lah kuwi sih jenenge matre

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.