Penyakit keturunan merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya kelainan genetik di dalam tubuh seseorang. Kelainan genetik ini tak lain dibawa oleh orang tua, untuk kemudian ‘diwariskan’ guna anak dan cucunya kelak. Namun, terdapat sejumlah permasalahan di mana orang tua hanya berperan...