Berapakah usia kandungan Ibu saat ini? Sudahkah Ibu mempersiapkan dana kelahiran si jabang bayi nanti? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali terdengar bagi calon Ibu yang tengah dalam usia kandungan tua atau memasuki sembilan bulanan.  Ya, usia tersebut adalah waktu persiapan bagi bayi untuk...