Manusia mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis, ketertarikan ini sebenarnya sangat lumrah terjadi pada organisme seperti manusia maupun makhluk lain yang berkembang biak dengan cara kawin. Pertemuan antara zigot dan ovum kemudian berkembang menjadi individu-individu baru yang akan melanggengkan kelestarian hayati dari...